• Darmowa dostawa

REGULAMIN PROMOCJI "DARMOWA DOSTAWA"

  1. Organizatorem Promocji jest MARETTAM Beata Matulska z siedzibą w 96-100 Skierniewice, Armii Krajowej 59/43, NIP 8331177274, zwany dalej Organizatorem.
  2. Promocja obowiązuje od 10.02.2019 r. do odwołania wyłącznie dla zamówień realizowanych z dostawą pod adres na terenie Polski.
  3. Promocja dotyczy dostawy dla zamówień:
    1. o minimalnej wartości 350,00 zł przy wyborze płatności w formie przedpłaty (płatność przed wysyłką);
  4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte przez Klienta, który dokonał Zamówienia, informując o zmianie lub zakończeniu Promocji na tej stronie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
  5. Reklamacje wynikające z Regulaminu Promocji należy kierować na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail sklep@marettam.pl
  6. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.